Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής:
1. Στον διαγωνισμό μπορεί να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «Ιdentity Media», και οι εργαζόμενοι στις εταιρίες που προσφέρουν τα δώρα του διαγωνισμού, όπως και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς δεν είναι απαραίτητη η αγορά του περιοδικού. H διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για ταχυδρομικές καθυστερήσεις, απώλειες και καταστροφές.
3. Οι νικητές και οι αναπληρωματικοί των διαγωνισμών θα αναδειχθούν με κλήρωση, που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας «Ιdentity Media».
4. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Νόμιμοι φόροι και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη και την αξιοποίησή τους βαρύνουν τους νικητές.
5. Η Παραλαβή των δώρων, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό full day pass για το 21o Fitness Convention, θα γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας στην είσοδο του συνεδρίου (Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας).
6. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τους διαγωνισμούς, να τροποποιήσει τους όρους τους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους με ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στη σελίδα του διαγωνισμού στο site.
7. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τους όρους του διαγωνισμού και να τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.